2. A felügyelt költségvetési szervekre, a Társaság többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre és a közalapítványokra és a Társaság által alapított lapokra vonatkozó adatok

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.