2. A felügyelt költségvetési szervekre, a Társaság többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre és a közalapítványokra és a Társaság által alapított lapokra vonatkozó adatok

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.