• Magyarország Alaptörvénye;
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
  • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról;
  • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról;
  • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról;
  • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről;
  • a Kormány 175/2009. (VIII. 29.) számú rendelete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről;