A Társaság szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai

/A Társaság szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai
A Társaság szervezeti felépítése, a szervezeti egységek feladatai 2018-02-02T12:29:47+00:00

A Társaság szervezeti tagozódását a VOLÁN Buszpark Kft. Társasági szerződése és Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

A Társaság legfőbb irányító szerve a taggyűlés. A Társaságnál 3 főből álló felügyelőbizottság működik, mely a Társaság legfőbb ellenőrző szerve.

A Társaság munkaszervezetének az élén az ügyvezető áll, aki vezeti és ellenőrzi a társaság munkáját a jogszabályok és a Társasági szerződés keretei között. A munkaszervezet szervezeti rendszerét (az elkülönült szervezeti egységeket), a munkaszervezet irányításához szükséges feladat- és hatáskörmegosztást a társaság ügyvezetője határozza meg, módosítja, az irányítást végző igazgatóságok az ügyvezető közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek. A társaság munkaszervezetének napi irányítását végző, egyéb vezető besorolású munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók (igazgatók, és egyéb, az ügyvezető által meghatározott vezető besorolású munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók) nem minősülnek a Munka Törvénykönyve 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak.

ÜGYVEZETŐ
Belső ellenőr
Gazdasági Igazgatóság
Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság
Műszaki Igazgatóság
Titkárság