A Társaság szervezeti tagozódását a VOLÁN Buszpark Kft. Társasági szerződése és Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

A Társaság legfőbb irányító szerve a taggyűlés. A Társaságnál 4 főből álló felügyelőbizottság működik, mely a Társaság legfőbb ellenőrző szerve.

A Társaság munkaszervezetének az élén az ügyvezető áll, aki vezeti és ellenőrzi a társaság munkáját a jogszabályok és a Társasági szerződés keretei között. A munkaszervezet szervezeti rendszerét, a munkaszervezet irányításához szükséges feladat- és hatáskörmegosztást a társaság ügyvezetője határozza meg, módosítja. A társaság munkaszervezetének napi irányítását végző, egyéb besorolású munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók nem minősülnek a Munka Törvénykönyve 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak.