I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Azonosító adatok, kapcsolat

  • Hivatalos név: VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  • Rövidített elnevezés: VOLÁN Buszpark Kft.
  • A Társaság székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11/B.
  • A Társaság postázási címe: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11/B.
  • A Társaság cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-284691
  • A Társaság adószáma: 13795586-2-43
  • Elektronikus elérhetőségei:
  • A cég honlapja: http://volan-buszpark.hu
  • A cég elektronikus kézbesítési címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
I.2. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek
A Társaság szervezeti tagozódását a VOLÁN Buszpark Kft. Társasági szerződése és Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A Társaság legfőbb irányító szerve a taggyűlés. A Társaságnál 4 főből álló felügyelőbizottság működik, mely a Társaság legfőbb ellenőrző szerve. A Társaság munkaszervezetének az élén az ügyvezető áll, aki vezeti és ellenőrzi a társaság munkáját a jogszabályok és a Társasági szerződés keretei között. A munkaszervezet szervezeti rendszerét, a munkaszervezet irányításához szükséges feladat- és hatáskörmegosztást a társaság ügyvezetője határozza meg, módosítja. A társaság munkaszervezetének napi irányítását végző, egyéb besorolású munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók nem minősülnek a Munka Törvénykönyve 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalónak.

Szervezeti ábra

A Társaság tagjai, taggyűlése

Társasági tag megnevezése Székhelye Képviseli Elérhetősége Weboldal
VOLÁNBUSZ Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 131. a mindenkori elnök-vezérigazgató Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. http://www.volanbusz.hu/hu
Magyar Állam (a tulajdonosi jogokat gyakorolja: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter) 1011 Budapest, Vám utca 5-7. miniszter Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. http://www.kormany.hu/

I.3. A szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége

Név Munkakör e-mail
Magyar Beatrix  Ügyvezető Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 1 308 8155
dr. Endrédi Gábor
vezető jogtanácsos
jogi és koordinációs szakterület vezetője
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 1 308 8155
Dr. Kaliczka Nándor gazdasági szakterület vezetője Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 1 308 8155
Horváth Ferenc  műszaki projektvezető
műszaki szakterület vezetője
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 1 308 8155
Felügyelőbizottság    
Pomázi Gyula felügyelőbizottság elnöke Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 1 308 8155
Dr. Zalahegyi Tímea felügyelőbizottsági tag Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 1 308 8155
Bartkóné Kovács Anikó felügyelőbizottsági tag Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 1 308 8155
Siklér Gábor felügyelőbizottsági tag Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 1 308 8155
 
Könyvvizsgáló  
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.  képviselő: Baumgartner Ferenc  1103 Budapest Kőér utca 2/A. C. épület 
ARCHÍV (2019.06.12.-én módosítva); ARCHÍV (2020.07.15.-én módosítva)
 
I.4. Szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető
A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 
I.5. Testületi adatok
A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 
I.6. Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek
A VOLÁN Buszpark Kft. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.
 
I.7. Tulajdonolt gazdasági szervezetek
A VOLÁN Buszpark Kft. tulajdonában nem áll gazdasági szervezet.
 
I.8. Alapított alapítványok
A VOLÁN Buszpark Kft.-nek nincsen alapítványa, közalapítványa.
 
I.9. Alapított költségvetési szervek
A VOLÁN Buszpark Kft.-nek nincsen költségvetési szerve.
 
I.10. Lapok, kiadványok
A VOLÁN Buszpark Kft.-nek nincsen lapja, kiadványa.
 
I.11. Felettes szerv
 
Törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet:
 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 17
Központi telefonszám: +36 1 354 4800
Ügyfélfogadás: Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00
Szerda: 8:15-12:30 óráig, és 13:00-15:30 óráig
Az ügyfélfogadási időben hívható Call-center telefonszáma: 06-1-354-4233
 
Tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet:
 
Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet módosító 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelet alapján 2018. augusztus 1.-től a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.
 
Postacím: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697
 
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.
Postacím: Postacím: 1476 Budapest, Pf. 302.
Telefon: +36 1 219-8000