III. Gazdálkodási adatok

III.1. A VOLÁN Buszpark Kft. számviteli törvény szerinti beszámolója
III.2. Létszám és személyi juttatások
A közfeladatot ellátó szervnél Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesítő adatok.

2020. IV. név

> Archív: 2020. II. név | 2020. I. név2019 | 2018 | 2017

III.3. Működési és fejlesztési támogatások
A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 
III.4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás
2020. IV. negyedév (5 millió Forint feletti szerződések)
 
III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).
A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 
III.6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások
A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 
III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.
A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
 
III.8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)