Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a VOLÁN Buszpark Kft. az alábbi közérdekű adatokat teszi közzé:

I.   Szervezeti, személyzeti adatok

II.  Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

     Szerződések (nettó 5 millió Ft felett)

     Adatvédelmi tájékoztató