A VOLÁN Buszpark Kft. jogelődje 2006. július 20-án alakult Alfa Travel Kft. néven. A Társaság elnevezésének és székhelyének megváltoztatásával párhuzamosan 2016. év közepén jelentős változás történt tulajdonosi összetételében és tevékenységében is. A VOLÁN Buszpark Kft. a VOLÁNBUSZ Zrt. flottakezelő cégeként működik, a VOLÁNBUSZ Zrt. és a Magyar Állam tulajdonában álló for-profit gazdasági társaság.

A Társaság üzleti célja a VOLÁNBUSZ Zrt. rendelkezésére álló járműállomány megújításának megkezdése (flottakezelés), míg közép és hosszú távon a járműbeszerzés kapcsán felmerülő finanszírozási problémák kezelése, az állami vagyon megfelelő védelmének biztosítása, a VOLÁNBUSZ Zrt. versenyképességének javítása, összehangolt autóbusz-beszerzési stratégia megvalósítása a társaságok részére, valamint a Társaság erőforrásaihoz mérten a szolgáltatási színvonal fejlesztése. A Társaság döntései működését az Autóbusz Munkabizottság és a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság által megszabott keretek között végzi.

A Társaság működési céljainak megfelelően 2016. évben megkezdte a NABB által jóváhagyott autóbuszok beszerzését, illetve az eszközök bérbeadását a tulajdonos közlekedési társaságoknak. A 2016. év elején már meglévő 25 db autóbusza mellett 2016. év végéig további 174 db autóbusz átvételére és bérbeadására kerül sor, illetve a megkezdett közbeszerzési eljárások sikeres lezárásával 2017. elején további 274 db autóbusz lízingelése, illetve bérbeadása valósult meg, mellyel a Társaság autóbuszállománya 473 db-ra emelkedett.